Tarifes Taxi Area metropolitana barcelona

Tarifes 2024
Oficials Servei del
TAXI


elbarcelonauta

Tarifa

Bandera

Preu KM.

Preu Hora

T-1

2,60€

1,27€

25,60€

T-2

2,60€

1,56€

25,60€

T-4

45,00€

0,00€

0,00€Suplements


Aeroport(Origen/Destinació)

4,50€

FiraBarcelona(Origen del servei)

2,50€

Estació marítima(Origen del servei)

4,50€

Estació de Sants(Origen/Destinació)

2,50€

Vehicles +5places
(a partir del cinqué pasatjer)

4,50€

Nits especials(20:00-08:00)
(23/6-24/6
24/12-25/12
31/12-1/1)

3,50€

NOU !
Ara també el TAXI.

La APP pùblica per tenir tot el transport pùblic a la teva butxaca!
"Jodidament Legals!"


Tarifa 3

(tarifa de preu tancat)Què es la tarifa de preu tancat T-3
La tarifa 3 es una tarifa en la que el contador es mante en 0€, perqué es determina per un preus fix en funció dels quilometratge que s'espera recorre.
És una tarifa que només es pot utilitzar amb APP.

Altres conceptes

Percepció mínima servei origen en aeroport 21,00€
Percepció mínima servei concertat
Radoemisora, Teléfono o APP
Des de 7,00€Peatges d'anada i tornada a càrrec del client.
(l'usuari te dret a escollir una ruta amb o sense peatges.)


Més informació a la web de l'institut metropolità del taxi.Amb el suport del Departament d'Empresa i Treball

Tarifes inter-urbanes (2023)


Tarifa
Import inicial
Preu per Km.
Preu per Hora
T-6
(laborables 08:00 - 20:00)
6,94€
Inclou 3,3Km.
1,56€.
(Inclou retorn)
21,31€
T-7
Festius i nocturns
7,54€
Inclou 3,3 Km.
1,67€
(Inclou retorn)
23,56€


1.2 S'aplicarà un suplement de 4,50 euros en els serveis
que comportin l'entrada o la sortida d'un aeroport.

1.3 S'aplicarà un suplement de 4,50 euros en els serveis
que comportin el transport de més de quatre passatgers amb vehicles
de fins a 9 places de capacitat inclòs el conductor
(incloent tots els passatgers).

1.4 S'aplicarà el suplement establert a l'àmbit urbà
respectiu en concepte d'avís telefònic o mitjançant radioemissora.

1.5 Les tarifes esmentades no son aplicables a l'activitat
de lloguer de vehicles amb conductor que preveu la legislació vigent.


3.1 Els serveis s'han de contractar en règim de lloguer
per cotxe complet i els recorreguts són en circuit tancat fins
al punt de partida pel recorregut més curt, si no s'acorda
expressament el contrari.

Article 4
Els vehicles afectats per aquesta Ordre han d'anar proveïts
d'un imprès, segons el model que es publica a l'annex d'aquesta
disposició, on s'indiquin les tarifes aprovades, que ha d'estar
exposat en un lloc visible a l'interior del vehicle.

Article 5

El pagament del peatge a què estigui sotmès l'ús d'una via
a càrrec de l'usuari, inclòs el corresponent al recorregut de
retorn del taxista al seu punt d'origen.

Article 6
6.1 L'usuari té dret al transport gratuït del seu equipatge.

6.2 L'admissió de l'equipatge resta supeditada, en tot cas,
a la condició que el seu volum global permeti introduir-lo en el
maleter o col·locar-lo a la baca del vehicle sense contravenir les
normes i els reglaments de trànsit i de circulació. En cas que no
s'ocupi el nombre total de places del vehicle, es poden utilitzar
els seients buits per transportar l'equipatge, sempre que la forma,
les dimensions i la naturalesa de l'equipatge facilitin que sigui
transportat dins el vehicle.


© www.elbarcelonauta.es|és propietat d'Antonio Bravo López, licencia metropolitana 5142, |
última actualizació 12 de de Febrer de 2023.