Tarifes Taxi Area metropolitana barcelona

Tarifes 2022
Oficials Servei del
TAXI


elbarcelonauta

Tarifa

Bandera

Preu KM.

Preu Hora

T-1

2,30€

1,21€

23,40€

T-2

2,30€

1,45€

23,40€

T-4

39,00€

0,00€

0,00€Suplements


Aeroport(Origen/Destinació)

4,30€

FiraBarcelona(Origen del servei)

2,50€

Estació marítima(Origen del servei)

4,30€

Estació de Sants(Origen/Destinació)

2,50€

Vehicles +5places
(a partir del cinqué pasatjer)

4,30€

Nits especials(20:00-08:00)
(23/6-24/6
24/12-25/12
31/12-1/1)

3,10€


Tarifa 3

(tarifa de preu tancat)Què es la tarifa de preu tancat T-3
La tarifa 3 es una tarifa en la que el contador es mante en 0€, perqué es determina per un preus fix en funció dels quilometratge que s'espera recorre.

Tarifa De Preu Tancat (T3)


Laborable 08:00 -20:00h

Abaixar Bandera T-1 3,34€
Preu Km servei <=5Km. 1,82€ /Km.
Preu servei >5 i <=7 Km. 1,71€/Km.
Preu servei >7 i <=10 Km. 1,60€ /Km.
Preu servei < 10Km. 1,35 € /Km.

Laborable 20:00 -08:00h

Abaixar Bandera T-2 3,34€
Preu Km servei <=5Km. 1,87€ /Km.
Preu servei >5 i <=7 Km. 1,78€/Km.
Preu servei >7 i <=10 Km. 1,72€ /Km.
Preu servei < 10Km. 1,50€ /Km.

Altres conceptes

Percepció mínima servei origen en aeroport 20,00€
Percepció mínima servei concertat
Radoemisora, Teléfono o APP
Des de 7,00€Peatges d'anada i tornada a càrrec del client.
(l'usuari te dret a escollir una ruta amb o sense peatges.)


Més informació a la web de l'institut metropolità del taxi.


Tarifes inter-urbanes (2022)


Tarifa
Import inicial
Preu per Km.
Preu per Hora
T-6
(laborables 08:00 - 20:00)
6,40€
Inclou 3,3Km.
0,72€.
19,65€
T-7
Festius i nocturns
6,90€
Inclou 3,3 Km.
0,77€
21,25€


1.2 S'aplicarà un suplement de 4,30 euros en els serveis
que comportin l'entrada o la sortida d'un aeroport.

1.3 S'aplicarà un suplement de 4,30 euros en els serveis
que comportin el transport de més de quatre passatgers amb vehicles
de fins a 9 places de capacitat inclòs el conductor
(incloent tots els passatgers).

1.4 S'aplicarà el suplement establert a l'àmbit urbà
respectiu en concepte d'avís telefònic o mitjançant radioemissora.

1.5 Les tarifes esmentades no son aplicables a l'activitat
de lloguer de vehicles amb conductor que preveu la legislació vigent.


3.1 Els serveis s'han de contractar en règim de lloguer
per cotxe complet i els recorreguts són en circuit tancat fins
al punt de partida pel recorregut més curt, si no s'acorda
expressament el contrari.

Article 4
Els vehicles afectats per aquesta Ordre han d'anar proveïts
d'un imprès, segons el model que es publica a l'annex d'aquesta
disposició, on s'indiquin les tarifes aprovades, que ha d'estar
exposat en un lloc visible a l'interior del vehicle.

Article 5

El pagament del peatge a què estigui sotmès l'ús d'una via
a càrrec de l'usuari, inclòs el corresponent al recorregut de
retorn del taxista al seu punt d'origen.

Article 6
6.1 L'usuari té dret al transport gratuït del seu equipatge.

6.2 L'admissió de l'equipatge resta supeditada, en tot cas,
a la condició que el seu volum global permeti introduir-lo en el
maleter o col·locar-lo a la baca del vehicle sense contravenir les
normes i els reglaments de trànsit i de circulació. En cas que no
s'ocupi el nombre total de places del vehicle, es poden utilitzar
els seients buits per transportar l'equipatge, sempre que la forma,
les dimensions i la naturalesa de l'equipatge facilitin que sigui
transportat dins el vehicle.


© www.elbarcelonauta.es|és propietat d'Antonio Bravo López, licencia metropolitana 5142, |
última actualizació 14 de de Desembre de 2020.